Paraigüets

Nom comú

Paraigüets

Espècie: 
Cyperus involucratus
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Port
Tija o escorça
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,6-2
Amplada: 
0,5-0,75
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Marró
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
Provoca al·lèrgies
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Densitat de plantació: 
2-4
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Ombra
Tipus de fulla: 
Afil·la
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
2-4
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Port
Atributs d'interès - Tija o escorça
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Afil·la
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons