Palmera de la senyora

Nom comú

Palmera de la senyora

Espècie: 
Rhapis excelsa
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
1,5-5
Amplada: 
1,5-5
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons