Pa de cucut de jardí

Nom comú

Pa de cucut de jardí

Espècie: 
Oxalis articulata
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,1-0,4
Amplada: 
0,2-0,5
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Rosa
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
4-10
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
4-10
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior