Osteomeles de Schwerin

Nom comú

Osteomeles de Schwerin

Espècie: 
Osteomeles schweriniae
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Fruit
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
1,8-3
Amplada: 
1,8-3
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
8
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
Blau fosc
Època de fructificació: 
Primavera
Estiu
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arquejada
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera
Època de fructificació - Primavera/Estiu
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Plagues - Cròniques
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Semicaduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior