Ocell del paradís

Nom comú

Ocell del paradís

Espècie: 
Strelitzia reginae
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,8-1,5
Amplada: 
1-2
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Hivern
Color de la flor: 
Taronja i blau
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
És convenient eliminar les flors pansides
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Glauc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Palmiforme o afí
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Alt
Època de floració - Tot l'any
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons