Noguerola

Nom comú

Noguerola

Espècie: 
Pistacia terebinthus
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Canvi estacional del fullatge
Aroma
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
2-6
Amplada: 
2-6
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Totes