Nandina Fire Power

Nom comú

Nandina Fire Power

Espècie: 
Nandina domestica 'Fire Power'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,45-0,6
Amplada: 
0,6
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Semicaduca
Zona climàtica - Totes