Molsa d'Irlanda

Nom comú

Molsa d'Irlanda

Espècie: 
Sagina subulata
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Elevat
Alçada: 
0,03-0,10
Amplada: 
0,15-0,3
Resistència a la sequera: 
Sensible
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Menys de 5 anys
Densitat de plantació: 
8-16
Resistència a la calor: 
Tolerant
Tolerància a la calç: 
Sensible
Zona de rusticitat: 
4
Proximitat al mar: 
Sensible
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd clar
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
8-16
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Molt alt
Època de floració - Primavera/Estiu
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Sensible
Resistència a la calç - Sensible
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Sensible
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons