Milfulles

Nom comú

Milfulles

Espècie: 
Achillea millefolium
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,1-0,2
Amplada: 
0,5-0,6
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
4-6
Resistència a la calor: 
Tolerant
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
2
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
Densitat de plantació: 
4-6
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Semicaduca
Resistència a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons