Matrimonis

Nom comú

Matrimonis

Espècie: 
Primula acaulis
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,05-0,2
Amplada: 
0,2-0,35
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Semicaduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya