Margarida

Nom comú

Margarida

Espècie: 
Argyranthemum frutescens
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,7-1,2
Amplada: 
0,7-1,2
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Subarbust
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons