Margalló

Nom comú

Margalló

Espècie: 
Chamaerops humilis
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Masses i grups
Atributs d’interès: 
Fulla
Fruit
Port
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
2-5
Amplada: 
2-4
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Groc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd gris
Color del fruit: 
Marró vermellós
Època de fructificació: 
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Palmiforme o afí
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Port
Consum hídric - Baix
Època de floració - Primavera
Època de fructificació - Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Masses i grups
Orígen - Autòcton
Plagues - Cròniques
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons