Marduix

Nom comú

Marduix

Espècie: 
Origanum majorana
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,2-0,8
Amplada: 
0,2-0,45
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Gris
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Subarbust
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera/Estiu
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes