Malva de roca

Nom comú

Malva de roca

Espècie: 
Malva wigandii
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,3-1,5
Amplada: 
0,3-1
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior