Llorer

Nom comú

Llorer

Espècie: 
Laurus nobilis
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Aroma
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
3-8
Amplada: 
2-6
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Hivern
Color de la flor: 
Groguenc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Admet el retall
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7,5
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
Negre
Època de fructificació: 
Estiu
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arborescent
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Hivern/Primavera
Època de fructificació - Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Plagues - Cròniques
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior