Lliri dels cafres

Nom comú

Lliri dels cafres

Espècie: 
Clivia ×cyrtanthiflora
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,3-0,4
Amplada: 
0,3-0,5
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Hivern
Color de la flor: 
Vermell
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Tolerància a poda o retall: 
És convenient eliminar les flors pansides
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Densitat de plantació: 
4-6
Resistència a la calor: 
Tolerant
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
Vermell
Època de fructificació: 
Primavera
Estiu
Tardor
Hivern
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
4-6
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Tot l'any
Època de fructificació - Tot l'any
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Sensible
Zona climàtica - Costa