Lleteresa de platja

Nom comú

Lleteresa de platja

Espècie: 
Euphorbia paralias
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,3-0,6
Amplada: 
0,3-0,8
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa