Ligulària del Japó

Nom comú

Ligulària del Japó

Espècie: 
Farfugium japonicum
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Elevat
Alçada: 
0,3-0,75
Amplada: 
0,6-0,9
Resistència a la sequera: 
Sensible
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Estiu
Color de la flor: 
Groc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
És convenient eliminar les flors pansides
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Densitat de plantació: 
3-5
Resistència a la calor: 
Tolerant
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
3-5
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Molt alt
Època de floració - Estiu
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Sensible
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes