Liciantes de Rantonnet

Nom comú

Liciantes de Rantonnet

Espècie: 
Lycianthes rantonnetii
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
1,2-4
Amplada: 
0,9-2
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Violeta
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És tòxica
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8,5
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
Groc
Època de fructificació: 
Tardor
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Erecta
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu
Època de fructificació - Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Semicaduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior