Jonc de coberta del Cap

Nom comú

Jonc de coberta del Cap

Espècie: 
Elegia tectorum
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Masses i grups
Atributs d’interès: 
Tija o escorça
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,3-1,5
Amplada: 
0,3-1,2
Tipus de fulla: 
Afil·la
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Tija o escorça
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Masses i grups
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Afil·la
Zona climàtica - Costa