Iuca de De Smet

Nom comú

Iuca de De Smet

Espècie: 
Yucca desmetiana
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Crassa
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,9-1.2
Amplada: 
1-1,5
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Tipologia - Crassa
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior