Hisop

Nom comú

Hisop

Espècie: 
Hyssopus officinalis
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,2-0,6
Amplada: 
0,6-0,9
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Semicaduca
Zona climàtica - Totes