Gerani sanguini

Nom comú

Gerani sanguini

Espècie: 
Geranium sanguineum
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Canvi estacional del fullatge
Aroma
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,15-0,3
Amplada: 
0,3-0,5
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Rosa
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Densitat de plantació: 
6-8
Resistència a la calor: 
Tolerant
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
5
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Densitat de plantació: 
6-8
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Semicaduca
Resistència a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes