Gaultèria procumbent

Nom comú

Gaultèria procumbent

Espècie: 
Gaultheria procumbens
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Entapissant
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Fruit
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Elevat
Alçada: 
0,1-0,15
Amplada: 
0,5-1
Resistència a la sequera: 
Sensible
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Densitat de plantació: 
10-16
Resistència a la calor: 
Sensible
Tolerància a la calç: 
Sensible
Zona de rusticitat: 
4
Proximitat al mar: 
Sensible
Exposició solar: 
Mitja ombra
Ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
Vermell
Època de fructificació: 
Tardor
Hivern
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Densitat de plantació: 
10-16
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Mata
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Molt alt
Època de floració - Primavera/Estiu
Època de fructificació - Tardor/Hivern
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Sensible
Resistència a la calç - Sensible
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Sensible
Tolerància a la sequera - Sensible
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Interior/Muntanya