Garrofer del diable

Nom comú

Garrofer del diable

Espècie: 
Anagyris foetida
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Masses i grups
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
2-3
Amplada: 
1-2
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Masses i grups
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons