Frígola de Sant Joan

Nom comú

Frígola de Sant Joan

Espècie: 
Thymbra capitata
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,1-0,5
Amplada: 
0,3-0,5
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons