Fràngula

Nom comú

Fràngula

Espècie: 
Frangula alnus
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Fruit
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
2-5
Amplada: 
2-5
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya