Francesilla

Nom comú

Francesilla

Espècie: 
Ranunculus asiaticus
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,25-0,45
Amplada: 
0,1-0,2
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Costa/Interior