Fonoll

Nom comú

Fonoll

Espècie: 
Foeniculum vulgare
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
1-1,8
Amplada: 
0,5-0,9
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Estiu
Color de la flor: 
Groc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
2-3
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
Castany
Època de fructificació: 
Estiu
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Densitat de plantació: 
2-3
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Estiu
Època de fructificació - Estiu/Tardor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes