Foixarda

Nom comú

Foixarda

Espècie: 
Globularia alypum
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,4-0,6
Amplada: 
0,3-0,4
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior