Flor de ventall

Nom comú

Flor de ventall

Espècie: 
Scaevola aemula
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,2-0,5
Amplada: 
0,4-0,6
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Blau
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
6-8
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
6-8
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Sensible
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons