Flor de mel peluda

Nom comú

Flor de mel peluda

Espècie: 
Melianthus comosus
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Jardineres
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Fruit
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
1,8-2,5
Amplada: 
0,5-1
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa