Flor del mono ataronjada

Nom comú

Flor del mono ataronjada

Espècie: 
Mimulus aurantiacus
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,6-1
Amplada: 
0,45-1
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior