Flor de la cigarreta

Nom comú

Flor de la cigarreta

Espècie: 
Cuphea ignea
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Masses i grups
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,3-1
Amplada: 
0,3-0,9
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Masses i grups
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons