Falsa bruguerola

Nom comú

Falsa bruguerola

Espècie: 
Cuphea hyssopifolia
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Entapissant
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Elevat
Alçada: 
0,3-0,6
Amplada: 
0,2-0,8
Resistència a la sequera: 
Sensible
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Multicolor
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
4-6
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
4-6
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Mata
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Molt alt
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Sensible
Tolerància a las glaçades - Sensible
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons