Fals dictam

Nom comú

Fals dictam

Espècie: 
Ballota pseudodictamnus
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Jardineres
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,3-0,6
Amplada: 
0,6-0,8
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons