Estrelletes d'Egipte

Nom comú

Estrelletes d'Egipte

Espècie: 
Pentas lanceolata
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,3-0,6
Amplada: 
0,3-0,6
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa