Estipa fina

Nom comú

Estipa fina

Espècie: 
Nassella tenuissima
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Fruit
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
0,4-0,6
Amplada: 
0,2-0,5
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Blanc cremós
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
Provoca al·lèrgies
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
3-5
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Color de la fulla: 
Verd clar
Color del fruit: 
Daurat
Època de fructificació: 
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
3-5
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Graminoide
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Baix
Època de floració - Primavera/Estiu
Època de fructificació - Tardor
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Semicaduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes