Estepa borrera

Nom comú

Estepa borrera

Espècie: 
Cistus salviifolius
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Entapissant
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,2-0,9
Amplada: 
0,5-1
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
1-4
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
7,5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd gris
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
1-4
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Mata
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons