Espinavessa

Nom comú

Espinavessa

Espècie: 
Paliurus spina-christi
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Fruit
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
2-7
Amplada: 
1,5-4
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Costa/Interior