Espígol dentat

Nom comú

Espígol dentat

Espècie: 
Lavandula dentata
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Jardineres
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
0,5-0,8
Amplada: 
0,6-1
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Hivern
Color de la flor: 
Blau
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
És convenient eliminar les flors pansides
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8,5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd clar
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Mata
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Baix
Època de floració - Tot l'any
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior