Espantallops

Nom comú

Espantallops

Espècie: 
Colutea arborescens
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Fruit
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
1,5-3
Amplada: 
1,5-3
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Groc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És tòxica
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Glauc
Color del fruit: 
Marró vermellós
Època de fructificació: 
Estiu
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arrodonida
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera/Estiu
Època de fructificació - Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons