Escaiola d'aigua pintada

Nom comú

Escaiola d'aigua pintada

Espècie: 
Phalaris arundinacea 'Picta'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,6-1
Amplada: 
0,6-1,5
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Totes