Eriçó

Nom comú

Eriçó

Espècie: 
Erinacea anthyllis
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Tija o escorça
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,1-0,3
Amplada: 
0,6-1
Tipus de fulla: 
Afil·la
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Tija o escorça
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Afil·la
Zona climàtica - Totes