Ensopeguera insigne

Nom comú

Ensopeguera insigne

Espècie: 
Limonium insigne
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,6-0,9
Amplada: 
0,6-0,9
Tipus de fulla: 
Afil·la
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Afil·la
Zona climàtica - Costa/Interior