Duranta

Nom comú

Duranta

Espècie: 
Duranta erecta
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Fruit
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
3-6
Amplada: 
2-4
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Blau
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És tòxica
Té espines o fulles punxants
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
Taronja
Època de fructificació: 
Estiu
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arquejada
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Consum hídric - Alt
Època de floració - Estiu/Tardor
Època de fructificació - Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons