Dombeia de Cayeux

Nom comú

Dombeia de Cayeux

Espècie: 
Dombeya ×cayeuxii
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
3-6
Amplada: 
3-6
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Època de floració: 
Primavera
Tardor
Hivern
Color de la flor: 
Rosa
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
9
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arrodonida
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Alt
Època de floració - Tardor/Hivern/Primavera
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Sensible
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons