Cua de lleó

Nom comú

Cua de lleó

Espècie: 
Agave attenuata
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Crassa
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Port
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
0,5-1,5
Amplada: 
1,5-2,5
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Època de floració: 
Hivern
Color de la flor: 
Groguenc
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd clar
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Crassa
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Port
Consum hídric - Baix
Època de floració - Hivern
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Crassa
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Sensible
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons