Coronil·la junciforme

Nom comú

Coronil·la junciforme

Espècie: 
Coronilla juncea
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Tija o escorça
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,5-1,5
Amplada: 
0,5-1,5
Tipus de fulla: 
Afil·la
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Tija o escorça
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Afil·la
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons