Coronil·la boscana

Nom comú

Coronil·la boscana

Espècie: 
Hippocrepis emerus
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,5-2
Amplada: 
0,5-2
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Totes